O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Inżynieria Sanitarna” Sp. z o.o. oferuje pełne usługi projektowe i koordynacyjne budowy w dziedzinie:

  • zarządzanie gospodarką wodną i ściekową,
  • budownictwa ogólnego i przemysłowego,
  • budownictwa drogowego

Zdobyte kilkuletnie doświadczenie i posiadane niezbędne uprawnienia kadry do wykonywania prac projektowo-wykonawczych oraz potencjał ekonomiczny i techniczny są do Państwa dyspozycji.

Firma uprawniona jest i posiada dokumenty do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

W załączeniu przedstawiamy szczegółową ofertę naszych usług, gwarantując należyte wykonanie powierzonych obowiązków przy zachowaniu umiarkowanych cen z możliwością negocjacji.

Z życzeniami udanej współpracy
Prezes Zarządu - mgr inż. Janusz Bartosz